EGZAMIN PARALOTNIOWY


EGZAMIN PARALOTNIOWY

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest posiadanie wypełnionych wniosków:

 

 1. PRAWIDŁOWE WZÓRY WNIOSKÓW
 • zdajemy po raz pierwszy na ŚK,  wypełniamy wniosek o wydanie  Świadectwa Kwalifikacji - wzór 37/LPL1 dostępny na stronie ULC:  Pobierz wniosek wzór 37/LPL1
 • Jeśli wpisujemy dodatkowe uprawnienia do ŚK,  wypełniamy wniosek o wydanie  Świadectwa Kwalifikacji - wzór  44/LPL1 dostępny na stronie ULC:  Pobierz wniosek wzór  44/LPL1
 • Jeśli wymieniamy  ŚK  po 5 latach , wypełniamy  wniosek o wymianę z powodu wznowienia - wzór 47/LPL1 dostępny na stronie ULC: Pobierz wniosek wzór 47/LPL1

 

       2. WYPEŁNIANIE DANYCH WE WNIOSKU

 •  Wniosek powinien zawierać pełne dane i być podpisany.
 •  Adres do korespondencji w Polsce ( osoby mieszkające za granicą mogą wyznaczyć pełnomocnika, który odbierze korespondencję  z ULC)

 

 3. Opłaty  

 •   Potwierdzenia opłat/dopłat powinny być zatytułowane na jedną konkretną osobę.  
 • W tytule płatności powinna być zawarta informacja czego dotyczy płatność tzn. za wydanie ŚK, egzamin teoretyczny i praktyczny (czytaj niżej). 
 • Wszystkie opłaty można zrobić na jednym przelewieaktualna tabela opłat lotniczych znajduje się na stronie ULCTabela Opłata lotniczych 
 •  Jeśli kandydat wraz ze wnioskiem składa kopię dokumentu upoważniającego go do zniżki, ma ona być potwierdzona za zgodność z oryginałem (dołączona powinna być także opłata na rzecz Urzędu Dzielnicy Warszawa Włochy). 

4  Do wniosku trzeba dołączyć:

 • Zaświadczenie o ukończenia szkolenia  tzw. WD4 ( wystawia szkoła) Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia lotniczego PGP - część B ( wniosek wypełnia instruktor - niezbędne do podejścia do egzaminu)  
 • Badania lotniczo-lekarskie III klasy - dotyczy tylko zdających na uprawnienia dodatkowe - Tandem 
 • Potwierdzenie dokonania opłaty egzaminacyjnej na konto:

Warunkiem przystąpienia do egzaminu praktycznego jest posiadanie następujących dokumentów :

 • Ubezpieczenie OC rozszerzone o uprawianie paralotniarstwa.Komplet sprzętu paralotniowego z ważnym dopuszczeniem do eksploatacji w Polsce  tzw. Karta paralotni - bardzo ważne ( nie przegląd paralotni tylko karta paralotni)  

 5 . Opłaty cd.

Opis w tytule przelewu jest obowiązkowy: np. Imię i Nazwisko, za co: np. egzamin teoretyczny..... itp.  itd. 

 • Opłata za egzamin teoretyczny wynosi 55 zł .  
 • Opłata za egzamin praktyczny wynosi 44 zł .  
 • - Opłata za egzamin praktyczny za każde dodatkowe uprawnienie wynosi 108 zł   
 • - Opłata za wydanie Świadectwa Kwalifikacji wynosi 44 zł.  
 • - Opłata za wpisanie każdego dodatkowego uprawnienia wynosi 44 zł  .  

 

Przykłady:

Pilot ze świadectwem kwalifikacji PGP, z dowolnym uprawnieniem podstawowym, chcąc zdawać na uprawnienie TANDEM, wnosi opłatę za egzamin w kwocie;

 •         162 zł za egzamin teoretyczny
 •          108 zł za egzamin praktyczny
 •          44 zł za wpisanie uprawnienia (w praktyce jest to wydanie nowego ŚK)

Pilot ze świadectwem kwalifikacji PGP, z  uprawnieniem podstawowym PP, chcąc zdawać na uprawnienie  podstawowe PPG lub PPGG wnosi opłatę za egzamin w kwocie;

 

 •          108 zł za egzamin praktyczny
 •          44 zł za wpisanie uprawnienia (w praktyce jest to wydanie nowego ŚK)
 •             

 

Osoba, która po raz pierwszy podchodzi do egzaminu na ŚK  wnosi opłatę za egzamin w kwocie;

 

 •        
 •         55 zł za egzamin teoretyczny
 •          44 zł za egzamin praktyczny
 •          44 zł  WYDANIE ŚK